SORTEO PÚBLICO DAS ESPECIALIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE DEBEN IR A SORTEO POR SUPERAR A DEMANDA ÁS PRAZAS OFERTADAS:

Unha vez asignadas as prazas correspondentes ao criterio de ter irmáns no centro e estar empadroados ou que cursen estudos da ensinanza obrigatoria ou estudos de grao medio, superior ou estudos universitarios no Concello de Santiago, as prazas dispoñibles para participar no sorteo público que se vai realizar neste acto público son as seguintes:

12 persoas para cubrir 8 prazas de Preparatorio a Música e Movemento (4º infantil – 3 anos)

13 persoas para cubrir 3 prazas de Música e Movemento I (5º infantil – 4 anos)

13 persoas para cubrir 12 prazas de Iniciación Musical I (1º primaria – 6 anos)

2 persoas para cubrir 1 praza de Piano (PEX)

2 persoas para cubrir 1 praza de Guitarra (PEX)

2 persoas para cubrir 1 praza de Violín (PEX)

3 persoas para cubrir 2 prazas de Saxofón (PEPA)

Data: Luns 20 de xuño de 2022

Lugar: Salón de Plenos do Pazo de Raxoi

Hora: 12 horas

(Non é obrigatoria a asistencia ao sorteo. As listas provisionais de admitidos publicaranse o martes 21 de xuño na páxina web da EMM, www.emmsantiagodecompostela.com, e na páxina web do Concello de Santiago: www.santiagodecompostela.gal )

Entradas creadas 38

Publicaciones relacionadas

Comienza escribiendo tu búsqueda y pulsa enter para buscar. Presiona ESC para cancelar.

Volver arriba